iOne
Sau K-ICM, FC Jack cũng kêu gọi 128 triệu đồng chống dịch và hạn mặn: Cuộc "đối đầu" không chỉ của idol mà cả fandom!

Sau K-ICM, FC Jack cũng kêu gọi 128 triệu đồng chống dịch và hạn mặn: Cuộc "đối đầu" không chỉ của idol mà cả fandom!

Cả FC của Jack và K-ICM đều đang kêu gọi quyên góp giúp đỡ chống dịch và hạn mặn.
 
 
goto top