iOne
Leonardo DiCaprio thành lập quỹ 3 triệu USD cho Australia

Leonardo DiCaprio thành lập quỹ 3 triệu USD cho Australia

Leonardo và tổ chức Earth Alliance của anh góp 3 triệu USD để khắc phục thiệt hại cháy rừng ở Australia.
 
 
goto top