iOne
Top 4 minh tinh dễ khiến 'non-fan' xiêu lòng, rời bỏ thần tượng cũ chuyển sang 'tình mới'

Top 4 minh tinh dễ khiến 'non-fan' xiêu lòng, rời bỏ thần tượng cũ chuyển sang 'tình mới'

Top 4 tứ đại đầu tường mới xuất hiện: Tống Uy Long, Nhậm Gia Luân, Hứa Khải, Hồ Nhất Thiên được gọi tên.
 
 
goto top